top of page

Ringer i vannet

Ringer i Vannet legger opp til en kommunikasjonsform som næringslivet er vant til. Bragd Kompetanse har oppnevnt tre Key Account Manager (KAM) som ivaretar NHO-bedriftene som vi har inngått Ringer i Vannet avtale med. Disse personene er bindeleddet mellom NHO bedriften og Bragd Kompetanse. En KAM’s fremste oppgave er å gjøre seg godt kjent med bedriften gjennom kartlegging og omvisning. Denne er relasjonsbygger og påser at NHO-bedriften får best mulig tilbud og service fra Bragd Kompetanse og dens samarbeidspartnere.

Les mer på Arbeid og inkludering om Ringer i vannet.

ringer_figur.jpg
ringer_figur.jpg
ringer_figur.jpg

Trygg rekrutteringsarena

med lav risiko

 

Store menneskelige

og økonomiske gevinster.

 

Muligheter for utprøving

av riktig kandidat.

ringer_figur.jpg
ringer_figur.jpg
ringer_figur.jpg

Bistand og veiledning ved ansettelse

av kandidater via Bragd Kompetanse.

 

En kontaktperson (KAM) som er bindeleddet

mellom NHO-bedriften og Bragd Kompetanse.

 

Ca. 1200 personer i Norge får fast arbeid

gjennom Ringer i Vannet prosjektet i løpet

av et år.

bottom of page