top of page

Om oss

Arbeidsinkluderingsbedriftene TOPRO Kompetanse AS og Providor Arbeid & inkludering AS fusjonerte 1. november 2021, og byttet i den forbindelse navn til Bragd Kompetanse.  

Bragd Kompetanse har 111 ansatte og forventes å ha en omsetning i underkant av 60 millioner kroner. Med dette er Bragd Kompetanse blandt de største på arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Innlandet.

Bragd nettbakgrunn8.png

Vi har ambisjoner om å være et ledende selskap innen vår bransje, hvor gode resultater innenfor vårt fagfelt, arbeidsinkludering, skal ha høyt fokus. Vi jobber for mennesker som er uten jobb eller mangler utdanning. 

Møt teamet vårt

team
bottom of page