top of page
fingerbakgrunn1.png

Inkluderende arbeidsliv!

Sammen skaper vi arbeidskraft, vil du bli med?

Vi i Bragd Kompetanse har til enhver tid mange tiltaksdeltakere som søker å finne sin plass i arbeidslivet. Behovet kan være å lage en plan for å komme i arbeid, få støtte på veien mot ny jobb, eller for å komme tilbake til egen jobb. Dette er på ingen måte en homogen gruppe. Noen har mye utdanning, andre har lite. Noen har store helsemessige utfordringer, fysisk eller psykisk. Andre kan ha utfordringer med språk.

Felles er at de er motivert for å komme i jobb! 
 
Utfordringene kan gjøre at man ikke lenger fungere i den jobben man har hatt i mange år, men må tenke nytt og finne et annet yrke der arbeidsevnen er bedre. Vi kan finne ut mye gjennom systematisk og tett karriereveiledning, god kartlegging av bl.a. utdanning, ferdigheter, interesser og tidligere erfaringer, men vi er også avhengige av å få testet og evt. trent opp arbeidsevnen gjennom arbeidspraksis. For å få til dette er vi avhengige av et godt samarbeid med lokalt næringsliv.

Et tett samarbeid med bedrifter og næringsliv er helt avgjørende for at vi skal finne gode løsninger og arbeidsmuligheter. Samarbeid over tid skaper gode relasjoner. Vi i Bragd Kompetanse er opptatt av gode relasjoner både med jobbsøkere og bedrifter, og gjennom et godt samarbeid kan vi finne en god jobbmatch.

 

Vi vet at det kan være krevende å ta inn en person i arbeidspraksis, men det kan også være en berikelse, og en fin måte å rekruttere på, samtidig som du som arbeidsgiver tar samfunnsansvar.  Det er mye livsglede i arbeid, det er betydningsfullt at noen trenger deg, godt å ha kollegaer, være til nytte og kjenne på følelsen av at noen venter på deg. For mange av våre jobbsøkere kan jobben i starten kjennes ny og uvant, men gjennom arbeidspraksis i næringslivet opplever vi at utrygghet erstattes med mestringsfølelse og stolthet.


Ønsker du å være med på den viktige jobben med arbeidsinkludering? Ta kontakt med en av våre næringslivskontakter! 

 

Noen fordeler ved å samarbeide med Bragd Kompetanse:
• Dedikerte næringslivskontakter som kan kartlegge din bedrifts behov, slik at vi finner riktig kandidat. 
• Uforpliktende utprøvings- og opplæringsperiode.
• Mulighet til å teste ut aktuelle kandidater før en ansettelse.
• Redusert risiko for feilansettelser og reduserte opplæringskostnader.
• Motiverte kandidater som ønsker å komme i jobb, men som kanskje trenger å finne ut hvor mye de kan jobbe, og hvilke arbeidsoppgaver som fungerer.
• Dyktige jobbkonsulenter som følger opp både deltaker og arbeidsgiver gjennom hele praksisperioden, og som raskt tar tak i utfordringer som oppstår underveis.
• Dialog med NAV ved behov for kompetanseheving underveis i tiltaket, eller for å finne gode løsninger med tanke på ansettelse.
• Mulighet til å ta samfunnsansvar gjennom å hjelpe personer tilbake til arbeidslivet.
• Tilbyr tjenester i følgende kommuner: Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Ringsaker, Stange, Hamar og Løten. 

 

 

Er din bedrift medlem av NHO? Bragd Kompetanse er aktive i Ringer i vannet, hvor vi bistår NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft.

Gjøvik: Bodil Hansen, 99 64 11 90 / bodil@bragdkompetanse.no 
Brumunddal: Heidi Bø, 41 26 43 20 / heidi@bragdkompetanse.no
 

DSC03057_edited.png
KAM

Noen av våre samarbeidspartnere:

fonix_logo_edited.png
last ned_edited.png
2560px-Coop_Norge_logo_edited.png

Innlandet

Ringsaker_logo_200mm_cmyk_edited.png
HOFF_LOGO_RGB_outline_edited.png
finger_edited.png
Bodil_edited.png
bottom of page