top of page

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en viktig del av norsk lovverk som fremmer åpenhet, innsyn og informasjonsdeling i offentlig sektor. Loven sikrer at innbyggere og samfunnet generelt har rett til å få tilgang til informasjon om offentlige virksomheters beslutninger, handlinger og dokumenter.

På denne siden vil du finne nyttig informasjon om Åpenhetsloven, dens formål og hvordan den påvirker oss som en offentlige virksomhet. 

 

Hovedpunkter om Åpenhetsloven:

Formål: Åpenhetsloven har som formål å fremme åpenhet, demokratisk deltakelse og tillit til offentlige institusjoner. Den gir innbyggere og media rett til innsyn i offentlige dokumenter og informasjon.

Innsynsrett: Loven gir enkeltpersoner rett til å be om innsyn i dokumenter og informasjon hos offentlige virksomheter. Det inkluderer blant annet møtereferater, rapporter, korrespondanse og andre relevante dokumenter.

Unntak: Selv om loven sikrer åpenhet, er det visse begrensninger og unntak for tilgang til informasjon. Noen dokumenter kan være unntatt offentlighet av hensyn til personvern.

Aktiv informasjon: I tillegg til innsynsretten har offentlige virksomheter også plikt til å aktivt publisere relevant informasjon på egne nettsider. Dette inkluderer informasjon om organisasjonen, beslutningsprosesser, budsjett, regelverk og annen relevant informasjon.

Klageadgang: Dersom en henvendelse om innsyn blir avslått, har den som søker innsyn rett til å klage. Klagen sendes til det overordnede organet eller Sivilombudsmannen.

Vi er her for å hjelpe!

bottom of page