top of page

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en viktig del av norsk lovverk som fremmer åpenhet, innsyn og informasjonsdeling i offentlig sektor. Loven sikrer at innbyggere og samfunnet generelt har rett til å få tilgang til informasjon om offentlige virksomheters beslutninger, handlinger og dokumenter.

«Hos Bragd Kompetanse forstår vi verdien av åpenhet og transparens i offentlig forvaltning. Vi er dedikert til sikre god praksis og tillit til vår virksomhet.»  

Thomas Frydenlund, Daglig leder

Thomas_edited.png

På denne siden vil du finne nyttig informasjon om Åpenhetsloven, dens formål og hvordan den påvirker oss som en offentlige virksomhet. 

 

Hovedpunkter om Åpenhetsloven:

Formål: Åpenhetsloven har som formål å fremme åpenhet, demokratisk deltakelse og tillit til offentlige institusjoner. Den gir innbyggere og media rett til innsyn i offentlige dokumenter og informasjon.

Innsynsrett: Loven gir enkeltpersoner rett til å be om innsyn i dokumenter og informasjon hos offentlige virksomheter. Det inkluderer blant annet møtereferater, rapporter, korrespondanse og andre relevante dokumenter.

Unntak: Selv om loven sikrer åpenhet, er det visse begrensninger og unntak for tilgang til informasjon. Noen dokumenter kan være unntatt offentlighet av hensyn til personvern.

Aktiv informasjon: I tillegg til innsynsretten har offentlige virksomheter også plikt til å aktivt publisere relevant informasjon på egne nettsider. Dette inkluderer informasjon om organisasjonen, beslutningsprosesser, budsjett, regelverk og annen relevant informasjon.

Klageadgang: Dersom en henvendelse om innsyn blir avslått, har den som søker innsyn rett til å klage. Klagen sendes til det overordnede organet eller Sivilombudsmannen.

Vi er her for å hjelpe!

bottom of page