top of page

Arbeidspraksis

«Det er en kjempebra plass med varierte arbeidsoppgaver.»
Kristian Nordland er i praksis hos Bildemontering Innlandet.

Veien tilbake til arbeidslivet

Arbeidspraksis i ordinære bedrifter er et av virkemidlene vi benytter for å gi et helhetlig og relevant tilbud til arbeidssøkere. Dette kan handle om behov for erfaring, opplæring, avklaring av forholdet mellom helse og arbeid m.m.
Alt ut ifra hva den enkelte har behov for. Arbeidspraksis er en unik rekrutteringskanal for arbeidsgivere, og en mulighet til å ta et samfunnsansvar.

VÅRE JOBBKONSULENTER:
•    Følger opp både arbeidssøker og arbeidsgiver gjennom perioden, slik at begge skal bli ivaretatt.
•    Sørger for at arbeidsgiver får bli kjent med arbeidssøker før oppstart i arbeidspraksis
•    Har tett dialog med arbeidsgiver og arbeidssøker om hvor vedkommende står i forhold til ordinært arbeid
•    Gir arbeidsgiver en mulighet til å vurdere om vedkommende er en aktuell kandidat til en ledig stilling. 
 
SOM ARBEIDSGIVER:

 • Forplikter du deg til å gi arbeidssøker arbeidsoppgaver og opplæring

 • Har du ingen lønnsutgifter, og Bragd Kompetanse AS dekker yrkesskadeforsikring

 • Får du en avtale som kan avsluttes når en av partene finner det hensiktsmessig

 • Får du tilført god arbeidskraft i en avtalt periode. 

 • Kan du benytte arbeidspraksisperioden som et ledd i en mulig rekruttering.

 • Gir du personer som står utenfor arbeidslivet en mulighet til:

  • å få reell arbeidserfaring

  • øke sin kompetanse

  • å få en fersk og god referanse fra din bedrift

  • å styrke muligheten for ordinært arbeid

Heidi Bø

Næringslivskontakt

Bodil Hansen 

Næringslivskontakt

Bodil Hansen_edited.png
DSC03057_edited.png
bottom of page