top of page

Arbeidspraksis

DSC00088-2.jpeg

Veien tilbake til arbeidslivet

Arbeidspraksis i ordinære bedrifter er et av virkemidlene vi benytter for å gi et helhetlig og
relevant tilbud til deltakere i arbeidsrettet tiltak i regi NAV. Dette kan handle om behov for
erfaring, opplæring, avklaring av forholdet mellom helse og arbeid m.m. Arbeidspraksis er en
unik rekrutteringskanal for arbeidsgivere, og en mulighet til å ta samfunnsansvar gjennom
flere av FNs bærekraftsmål.

 

 

 

 

 


VÅRE JOBBKONSULENTER:
Sørger for at arbeidsgiver blir kjent med kandidaten før oppstart i arbeidspraksis.
Vi følger opp både kandidat og arbeidsgiver tett gjennom perioden, slik at begge skal bli
ivaretatt. Jobbmatch er vi opptatt av hos oss, så vi jobber for å finne riktig person til akkurat
dere. 


SOM ARBEIDSGIVER:

 • Tar du kandidaten inn som en «nyansatt» og gir relevante arbeidsoppgaver og opplæring

 • Får du en kandidat som skal gå utenpå grunnbemanningen, men som er ekstra hender på
  sikt!

 • Har du ingen lønnsutgifter, Bragd Kompetanse AS dekker også yrkesskadeforsikring

 • Får du en avtale som kan avsluttes når en av partene finner det hensiktsmessig

 • Kan du benytte arbeidspraksisperioden som et ledd i en mulig rekruttering.

 • Gir du personer som står utenfor arbeidslivet en mulighet til:

  • å få reell arbeidserfaring

  • øke sin kompetanse

  • å få en fersk og god referanse fra din bedrift

  • å styrke muligheten for ordinært arbeid

Heidi Bø

Næringslivskontakt 

Ringsaker/Hamar

Bodil Hansen 

Næringslivskontakt

Gjøvik-regionen

Bodil Hansen_edited.png
DSC03057_edited.png
bottom of page