top of page

Arbeidsforberedende trening

Bragd Kompetanse tilbyr AFT-tiltaket på våre kontorer på Gjøvik, Hov, Dokka og i Brumunddal. Våre dyktige jobbkonsulenter skreddersyr tiltaksløpet for den enkelte arbeidssøker på bakgrunn av bestillingen fra NAV og dialogen vi har underveis. Vår tilnærming bygger på positiv psykologi, med fokus på styrker og muligheter!

Vi har et stort nettverk i næringslivet, og kan gjennom dette tilby arbeidstrening som matcher deltakers interesser og behov. På Gjøvik og i Brumunddal har vi også mulighet for intern arbeidstrening dersom det er hensiktsmessig. 

 

Gjennom hele tiltaket følges deltaker tett opp av en av våre jobbkonsulenter. Oppfølgingen skjer gjennom veiledningssamtaler, deltakelse på fagsamlinger/workshops og oppfølging i arbeidstrening. Ulike kartleggings- og opplæringsaktiviteter kan også inngå i tiltaket. Disse kan gjennomføres i fysiske Læringsrom, på digitale plattformer, eller i en hybridløsning.

 

Er du usikker på om dette kan være noe som passer for din arbeidssøker? Ta kontakt med fagleder Sigrid Grude Amb for mer informasjon.

Bragd nettbakgrunn6.png

Fokus på styrker og muligheter

Else6.JPG
finger_edited.png

Sigrid Grude Amb

tlf: 472 38 846

epost: sigrid@bragdkompetanse.no


 

Sigrid Grude Amb.png

Varig tilrettelagt arbeid (VTA tiltaket)

 
Bragd Kompetanse tilbyr arbeid på flere områder i vår interne produksjon og lokaler i både Brumunddal og Gjøvik. Som deltager i VTA tiltaket får man en arbeidskontrakt, og blir ansatt i bedriften.
Erfarne jobbkonsulenter imøtekommer tilretteleggingsbehov, og gir individuell og gruppevis oppfølging tilpasset de ansattes mål og ressurser. Vi har også flere eksterne samarbeidspartnere som legger til rette for samarbeid i deres bedrifter. Uavhengig av arbeid i
ekstern eller intern arena, er det et overordnet mål at arbeidet skal gi kompetanseheving og gi muligheter for utvikling av den enkeltes ressurser. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det vurderes i prosess andre aktuelle løsninger for deltager, eksempelvis VTO eller ordinært
arbeid.


Hvem kan søke om arbeid i VTA tiltaket?

Tiltaket er for deltagere som har fått innvilget en uføretrygd, eller i nær fremtid skal få det innvilget. Et krav for ansettelse i tiltaket er at man med tilrettelegging kan jobbe minst 50%, og kan være med å påvirke og utvikle egen plan og mål for tiltaket. 
 
 
For nærmere avklaring eller spørsmål, ta gjerne kontakt med fagleder Ida-Lill Pettersen.
finger_edited.png
DSC03057_edited.png
Bodil_edited.png
finger_edited.png

Ida-Lill Pettersen

tlf: 977 21 061

epost: ida-lill@bragdkompetanse.no


 

Ida-lill pettersen_edited.png
bottom of page