top of page
FN_berekraftsmål.jpeg

FNs Bærekraftmål

Bragd Kompetanse er dedikerte til å bidra til oppnåelse av FNs Bærekraftsmål. Vi er spesielt fokuserte på å arbeide for å nå målene nummer 3, 4, 8 og 17. Vi tror på at bærekraft er avgjørende for å sikre en levedyktig fremtid for både våre kunder, ansatte og samfunnet som helhet. Vi er overbevist om at ved å arbeide for å nå FNs Bærekraftsmål, kan vi bidra til å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden for alle. Derfor er dette en viktig del av vårt arbeid og vår filosofi. Vi er forpliktet til å fortsette å jobbe for å bidra til oppnåelse av disse viktige målene, og vi oppfordrer våre kunder og samarbeidspartnere til å delta i denne innsatsen.

Mål 3 RGB_4x.png

Mål 3: God helse og velferd for alle

Gjennom dialog og aktiviteter i våre tiltak bidrar Bragd Kompetanse til økt mestring, empowerment og bevisstgjøring. Som igjen kan bidra til bedre livskvalitet og helse både fysisk og psykisk.

Mål 4 RGB.png

Mål 4: Utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Økt gjennomføring av videregående skole for alle.

Mål 8 RGB.png

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Vi arbeider for å skape anstendige arbeidsforhold for våre ansatte og deltakere på tiltak. Vi bistår mennesker med å erverve seg anstendig jobb i samarbeid med virksomheter i vår region.

Mål 17 RGB.png

Mål 17: Partnerskap for handling
Vi samarbeider med kunder, samarbeidspartnere og andre aktører for å skape løsninger som bidrar til oppnåelse av bærekraftsmålene.

bottom of page