top of page

Rekruttering

Kristian5.jpg

Å finne rett person til rett jobb er en forutsetning for å lykkes

Heidi Bø

Næringslivskontakt

Bodil Hansen 

Næringslivskontakt

Hvorfor rekruttere via Bragd Kompetanse AS?

 • Gir ingen risiko – du kan teste ut kandidaten kostnadsfritt under opplæring.

 • Du slipper utgifter i forbindelse med en rekrutteringsprosess.

 • Vi finner raskt ut om vi har egnede kandidater.

 • Vi har lang erfaring innen Arbeid & Inkluderingsbransjen, og har rekrutteringskompetanse som kan bistå din bedrift i en rekrutteringsprosess.

 
Hvordan gjennomføres rekruttering?

 • Vi kartlegger bedriftens behov, og hvilket kompetansebehov dere har. 

 • Din oppgave som bedrift er å bli en tydelig bestiller på hva slags medarbeidere du trenger.

 • Vi vil raskt finne ut om vi har en egnet kandidat. Våre Jobbkonsulenter kjenner jobbsøkerne i Bragd Kompetanse AS godt gjennom kurs, samtaler, kartlegging av utdanning, ferdigheter,interesser og erfaring. 

 • Du vil bli presentert for aktuelle kandidater, og avgjør hvem du ønsker en nærmere samtale med.

 • Du vil få muligheten til å teste kandidaten i en arbeidspraksisperiode slik at det er mulig å få bekreftet at kandidaten gjør en god jobb, og kan bli aktuell for ordinær ansettelse.

 • Denne perioden er helt uforpliktende for begge parter, og bedriften har ingen lønnsutgifter i praksisperioden. 

 • Bragd Kompetanse AS dekker yrkesskadeforsikringen i perioden.

 • I arbeidspraksisperioden får arbeidsgiver og jobbsøker tett oppfølging av en Jobbkonsulent ved behov.

Bodil Hansen_edited.png
DSC03057_edited.png
bottom of page