top of page

Rekruttering

Heidi2.JPG

Å finne rett person til rett jobb er en forutsetning for å lykkes

Bodil Hansen 

Næringslivskontakt

Gjennom grundig kartlegging og veiledning av våre jobbsøkere har vi allerede utført en tidkrevende del av rekrutteringsprosessen for deg. Det betyr at vi raskt kan avklare om vi har egnede kandidater som kan dekke din bedrifts arbeidskraftsbehov.

Du vil bli presentert for aktuelle kandidater, og du avgjør selv hvem du ønsker en nærmere samtale med. Å rekruttere gjennom Bragd Kompetanse gir ingen risiko da du kan teste ut kandidaten kostnadsfritt under opplæring. 

 

Det er dermed både tids- og kostnadsbesparende for deg å benytte vårt erfarne team innen rekruttering.

I en oppstartsfase kan arbeidsgiver og jobbsøker få tett oppfølging fra Bragd Kompetanse hvis ønskelig. Vi har også dialog med NAV ved evt. behov for kompetanseheving underveis i oppstartsfasen, eller for å finne gode løsninger med tanke på ansettelse.

Vil du vite mer om rekruttering? Ta kontakt med vår næringslivskontakt: 

 

Bodil Hansen_edited.png
bottom of page