top of page
fingerbakgrunn1.png

Arbeidsforberedende trening (AFT)

«Plutselig en dag jeg var på topp, sa kroppen stopp.
Det ble et liv fullt av smerte. Men jeg skulle tilbake!»

Heidi Ropphaugen er nå regnskaps- og personalansvarlig i Næringsbanken i Moelv.
AFT

Står du utenfor arbeidslivet, men drømmer om å komme i arbeid eller utdanning? Da kan tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) hos Bragd Kompetanse være noe for deg!

Det kan være mange grunner til at man ikke har kommet inn i, eller har havnet utenfor arbeidslivet. I Bragd Kompetanse er vi opptatt av å møte deg der du er i dag, og gi deg den bistanden du trenger for å komme tilbake i jobb eller utdanning. 

AFT er et tiltak som tilrettelegges individuelt ut fra dine behov. Du får en egen jobbkonsulent som følger deg gjennom hele prosessen. Vi starter med en kartlegging av dine ønsker og behov, og vi har mye fokus på å finne dine styrker. Sammen legger vi en plan for veien videre mot jobb eller utdanning, og vi gir tett oppfølging gjennom hele prosessen, men det er du som skal sitte i førersetet!

 

ARBEIDSTRENING

Arbeidstrening er en viktig del av tiltaket. Vi har et stort nettverk i lokalt næringsliv, og sammen finner vi en arbeidstreningsplass som er i tråd med dine interesser og behov. Det er også mulig å starte forsiktig med arbeidstrening i en av våre interne produksjonsavdelinger i Brumunddal og på Gjøvik. Du vil tidlig i tiltaket bli kjent med våre nærlingslivskontakter som kan være en støtte på veien både med å finne riktig arbeidsplass, og etter hvert med å forhandle om en ansettelse.

 

OPPLÆRING

Opplæring kan også være en del av tiltaket. Dersom du har mål om å ta et fagbrev kan vi sammen med arbeidsgiveren der du er i praksis, hjelpe deg med å få dokumentert arbeidspraksisen du har gjennom oss opp mot fagplanen i det aktuelle faget. Vi kan også tilby individuelt tilrettelagt opplæring og digitale kurs på våre Læringsrom.

 

FAGSAMLINGER

Gjennom tiltaksperioden har du mulighet for å delta på ulike fagsamlinger. Dette er små kurs eller workshops som tar opp temaer som er viktige for å fungere godt i arbeidslivet som f.eks. arbeidslivsnorsk, arbeidshelse, 24-timers mennesket (hvordan få jobb og privatliv til å fungere sammen), kosthold og ernæring, kommunikasjon og digitale ferdigheter. Vi tilbyr også jobbsøkerkurs, enten digitalt eller i mindre grupper.

Mulighetene er mange, og sammen med deg og din NAV-veileder lager vi en individuell plan for tiltaket. Vi holder også kontakten med NAV underveis i tiltaksperioden. Tiltaket kan vare i inntil ett år, men kan forlenges med ytterligere ett år dersom det er behov for det. 

 

TA KONTAKT

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med din NAV-veileder for å søkes inn til Bragd Kompetanse. Dersom du vil ha mer informasjon kan du kontakte avdelingsleder AFT Sigrid Grude Amb.

Sandra fant tilbake til arbeidslivet etter sykdom

 

Sandra Haugen var i et ordinært arbeidsforhold i en 100% stilling da hun ble psykisk syk og opplevde at det var dager der hun ikke klarte å møte opp på jobb. For Sandra var dette en helt utenkelig situasjon at dette kunne skje henne - hun som alltid hadde sett på seg selv som arbeidsom og en med høy arbeidsmoral. Plutselig begynte hun å grue seg til møter og lunsjen på jobb. Sandra gikk etter hvert til legen, og ble sykmeldt. NAV søkte henne inn på AFT hos BRAGD Kompetanse, og der møtte hun jobbkonsulent Nina Gundersen. Etter 2 år ute av arbeidslivet startet de sammen på vegen som skulle føre henne tilbake til arbeidslivet.

fingerbakgrunn2.png

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

«Jeg trives så godt her at jeg har en god tanke inni meg når jeg dra hjem fra jobb.»
Jan Are Barseth jobber på VTA-tiltak hos Lunna AS i Brumunddal
Jan Are4.JPG
VTA

VTA tiltaket er for deg som har uføretrygd eller har søkt om uføretrygd, men ønsker deltagelse i arbeidslivet med tilrettelegging og oppfølging.

 

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, og det gis tilbud om tilpasset arbeid i både intern og ekstern arena. VTA tiltaket er organisert og hjemlet etter Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften) - Lovdata.  I tiltaket er man derfor arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og man får en arbeidskontrakt i Bragd kompetanse.

 

MÅL

Hovedmålet for tiltaket er å utvikle egne ressurser gjennom kvalifisering med tilrettelegging, for å stryke muligheter i arbeidslivet. I tiltaket er det en naturlig del av prosessen med jevnlig vurdering for overføring til andre arbeidsrettede tiltak, muligheter for ordinært arbeid eller utdanning. Raskt etter oppstart i tiltaket avklares oppfølging og tilretteleggingsbehov. Som ansatt i tiltaket får du egen jobbkonsulent. I fellesskap utarbeides mål og fremdrift i tiltaket. Planen er en forutsetning for best mulig kunne tilby spennende jobbmuligheter og deltagelse i tiltaket. Det gis opplæring og veiledning i arbeidslivets krav og forventninger, grunnleggende ferdigheter innenfor ønskede yrkesvalg. Det er også muligheter til å legge til rette for lærekandidatløp mot kompetansebevis.

 

TO AVDELINGER

Bragd Kompetanse har VTA tiltak i to avdelinger, Brumunddal og Gjøvik. Begge avdelinger kan tilby arbeidstrening på interne arenaer i tillegg til praksis hos eksterne samarbeidspartnere. Gjennom vår samarbeidsavtale med BAMA for leveranse av «jobbfrukt», og FRETEX for innhenting av tøy, har begge avdelinger muligheter for arbeid med pakkeoppgaver og utkjøring og henting av varer.

 

INTERN ARENA

I avdeling Gjøvik er det en større intern arena innen produksjonsarbeid, lager/logistikk, montering og sikker makulering. Produksjonen har kjente merkevarer, og har moderne lokale sentralt på Gjøvik.  

Avdeling Brumunddal har interne arbeidsmuligheter med vaktmesteroppdrag og i kantine. Det er også tett samarbeid med avdeling Gjøvik med muligheter for produksjonsoppgaver. 

 

WORKSHOPS OG FYSISK AKTIVITET

I arbeidshverdagen gis det tilbud om workshops med ulike temaer knyttet til kurs og opplæring, eksempelvis digitale ferdigheter, arbeidshelse, HMS, karriereveiledning, økonomi og kosthold. I tiltaket kan det også legges til rette for fysisk aktivitet i arbeidstiden, enten i treningssenter i Brumunddal eller internt treningsrom i Bragd kompetanses lokale på Gjøvik. 

VTA plass kan søkes hos ditt lokale NAV kontor. Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss, ta gjerne kontakt med fagleder i VTA Ida-Lill Pettersen for en uformell samtale eller omvisning. 

Se hvordan Jan Are Barseth fikk jobb hos Lunna AS i Brumunddal:

bottom of page